Diabetische voet

 

Mensen die lijden aan diabetes mellitus (suikerziekte) krijgen vaak last van complicaties waaronder problemen met de gezondheid van de voeten. Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten is hiervoor de term: ‘diabetische voet’. Door de specialisatie “Diabetische Voet” ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering vergoed. Vraag uw huisarts om een doorverwijzing en informeer naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.